Rochdale wil weten wat huurders vinden

Woningcorporaties zijn geen gewone bedrijven. In de verhalen die Woningstichting Rochdale verzamelt komen niet alleen gebouwen maar ook mensen voor.

Wat niet veel huurders zullen weten is dat er ook gedreven huurders zijn die zich vrijwillig inzetten voor alle huurders van Rochdale. De afgelopen jaren overlegde Rochdale geregeld met de Bewonersraad Rochdale. Maar waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt.

Rochdale wil nu op zoek naar nieuwe manieren om te weten wat huurders vinden. Zoals ze zelf zeggen: elke dag zetten wij, de vijfhonderd medewerkers van Rochdale, ons in voor onze buurten en voor de mensen die er wonen.

Rochdale organiseerde hiervoor op haar kantoor op 6 februari en op 25 april bijeenkomsten voor actieve leden van alle verschillende bewonerscommissie en huurdersorganisaties.

Draag jij ook je buurt en je buren een warm hart toe? Je kunt je altijd aansluiten bij onze bewonerscommissie of ons laten weten wat jij vind of zelf doet. Samen staan we sterker.

Woningnood maar toch nog steeds verkoop huurwoningen

De regering laat woningcorporaties nog steeds extra belasting betalen, die is ingevoerd in een tijd dat men zei dat er te veel sociale huurwoningen waren. Deze verhuurderheffing maakt het corporaties moeilijk om nieuwe woningen te bouwen die nodig zijn om de wachtlijsten korter te maken. De woningnood in Amsterdam is nog nooit zo hoog geweest. De gemeente heeft daarom bepaald dat in elke buurt voldoende sociale huurwoningen moeten zijn. Toch verkoopt woningcorporatie Ymere nu woningen in de Olympiabuurt terwijl hier te weinig sociale huur is.

De bewonerscommissie daar roept met steun van allerlei andere Amsterdamse huurderverenigingen op, om vrijdag 1 maart om 16:00 te komen meedemonstreren.

Ymere is het niet eens met de bewoners: Nul20

De huurders van Ymere zijn het niet eens met Ymere: HYA

Dat is geen afvalbak: de GFE-containers op Steigereiland.

Een hoop afval is geen afval omdat het opnieuw gebruikt kan worden. Groente-, fruit- en etensresten kun je aan de eendjes voeren, maar dat trekt ook ratten aan. Nu is er een oplossing!

In december zijn er door de gemeente op Steigereiland GFE-containers geplaatst. Je kunt bij de AH in het winkelcentrum gratis een speciaal GFE-bakje ophalen om je groente-, fruit- en etensresten in te verzamelen.

De GFE-bakken worden apart geleegd en verwerkt door het bedrijf Meerlanden. Zij maken weer allemaal nuttige dingen hiervan.

Doe dus ook mee en verzamelen je oud brood, groente-, fruit- en etensresten en gooi ze in de GFE-bak bij jou op de hoek.

Buurtgroen

Er zijn een hoop manieren om de buurt fijner groener te maken. Her en der een plantenbak kan ook een fout parkerende auto voorkomen. Deze buren in de Galjootstraat (zie foto) gingen ook zelf aan de slag en maakten er iets moois van. Het is te hopen dat er meer van dit soort initiatief volgt. De Gemeente Amsterdam heeft een nieuwe uitgebreide subsidieregeling om de wijken groener te maken, maar sommige bewoners doen het ook gewoon zelf. Ook op de Doggerstraat is er een nieuw tuintje dat door de bewoners wordt beheerd. In het Proefeilandpark is er dan nog de Moestuinvereniging Proefeiland en er zijn ook al flink wat geveltuinen bijgekomen in de laatste jaren. Doe mee!

Huuraanpassing door Rochdale per 1 juli 2018

Zoals wettelijk is vastgelegd mogen verhuurder jaarlijks per 1 juli de huurprijzen aanpassen. Daarbij zijn ze aan regels gebonden voor maxima. Rochdale kiest zelf welke huurders ze minder huurverhoging geeft dan wettelijk is toegestaan. Dat is na te lezen op hun website

Rochdale vraagt elk jaar een aantal huurders van de Bewonersraad Rochdale wat ze vinden van de plannen voor de huuraanpassing. Hun commentaar is ook na te lezen.

Ben je van mening dat je huuraanpassing niet klopt dan kun je voor gratis advies en ondersteuning langsgaan op het spreekuur van Stichting WOON. Er is een spreekuur op maandagochtend op IJburg.

Door de vastgoedcowboys hebben ook de woningcorporaties het zwaar.

Wethouder wonen van Amsterdam, Laurens Ivens schrijft in een opiniestuk in de Trouw een oproep aan de nieuwe minister van wonen Kajsa Ollongren. Hij vindt dat zij haar best moet doen om de huurprijzen in Amsterdam omlaag te krijgen. Hij vraagt daarvoor om de mazen in de wet te dichten, die het mogelijk maken dat huisjesmelkers prijzen opdrijven. Dat is om veel redenen een goed idee.

Ook huurders van woningcorporaties merken namelijk de effecten van deze hoge prijzen. De regering heft sinds een paar jaar een hoge extra belasting op de waarde van de corporatiewoningen: de verhuurderheffing. Hoe hoger de waarde van de woningen hoe meer ze moeten betalen. Van elke 12 maanden huur van een sociale huurwoning gaat nu ongeveer 2 maanden huur naar de regering. Woningcorporaties zijn hierdoor gedwongen de huren te verhogen. Daardoor is de verhuurderheffing vooral een sociale huurheffing. De sociale huurder betaalt.

Omlaag dus die prijzen zodat er weer meer woningen gebouwd kunnen worden, want die zijn hard nodig.

Wat willen de huurders van Amsterdam van Rutte-III?

Op basis van de Woningwet hebben huurdersorganisaties de wettelijke mogelijkheid om op gemeentelijk niveau afspraken te maken met de woningcorporaties. In Amsterdam bestaan de Samenwerkingsafspraken (en Uitwerking) Deze lopen tot december 2019 door en zijn vanuit huurderszijde gesloten door het toenmalige bestuur van de Huurdersvereniging Amsterdam. Met de komende verkiezingen voor de gemeenteraad van 21 maart 2018 en een nieuwe coalitie zal in Amsterdam een andere politieke wind kunnen gaan waaien. Amsterdams D’66 wethouder economie Ollongren (foto) is inmiddels bijna formeel minister van Wonen en zal op het gebied van de woningmarkt vorm moeten geven aan de lastige verhouding tussen stad en staat. De stem van de huurders van Amsterdam in dit verhaal zal in een op de huidige samenwerkingsafspraken volgend politiek document tot uiting moeten komen. De te kiezen politieke richting is door de Rochdale huurders te beïnvloeden door overleg met Rochdale, maar ook door als Rochdale huurders een eigen politiek geluid te laten horen. Welke zaken denken wij dat belangrijk zijn? Kunnen we met alle sociale huurders van Amsterdam een eenduidig geluid laten horen?

Mogelijk huurverlaging Rochdale in 2018

Belangrijk nieuws: Woningstichting Rochdale verlaagt in 2018 in sommige gevallen de huur. Zie hiervoor de website van de gemeente Amsterdam:

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/passende-huur/

Misschien heb je al een brief van Rochdale ontvangen, maar anders moet je je zelf melden voor 31 oktober aanstaande!

Heb je hulp nodig, dan is er op maandagochtend een gratis spreekuur om de hoek bij winkelcentrum IJburg. Zie hiervoor de website van Stichting Woon:

http://www.wooninfo.nl/team-oost/

Veel huurverlaging toegewenst!