Wat willen de huurders van Amsterdam van Rutte-III?

Op basis van de Woningwet hebben huurdersorganisaties de wettelijke mogelijkheid om op gemeentelijk niveau afspraken te maken met de woningcorporaties. In Amsterdam bestaan de Samenwerkingsafspraken (en Uitwerking) Deze lopen tot december 2019 door en zijn vanuit huurderszijde gesloten door het toenmalige bestuur van de Huurdersvereniging Amsterdam. Met de komende verkiezingen voor de gemeenteraad van 21 maart 2018 en een nieuwe coalitie zal in Amsterdam een andere politieke wind kunnen gaan waaien. Amsterdams D’66 wethouder economie Ollongren (foto) is inmiddels bijna formeel minister van Wonen en zal op het gebied van de woningmarkt vorm moeten geven aan de lastige verhouding tussen stad en staat. De stem van de huurders van Amsterdam in dit verhaal zal in een op de huidige samenwerkingsafspraken volgend politiek document tot uiting moeten komen. De te kiezen politieke richting is door de Rochdale huurders te be├»nvloeden door overleg met Rochdale, maar ook door als Rochdale huurders een eigen politiek geluid te laten horen. Welke zaken denken wij dat belangrijk zijn? Kunnen we met alle sociale huurders van Amsterdam een eenduidig geluid laten horen?