Rochdale wil weten wat huurders vinden

Woningcorporaties zijn geen gewone bedrijven. In de verhalen die Woningstichting Rochdale verzamelt komen niet alleen gebouwen maar ook mensen voor.

Wat niet veel huurders zullen weten is dat er ook gedreven huurders zijn die zich vrijwillig inzetten voor alle huurders van Rochdale. De afgelopen jaren overlegde Rochdale geregeld met de Bewonersraad Rochdale. Maar waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt.

Rochdale wil nu op zoek naar nieuwe manieren om te weten wat huurders vinden. Zoals ze zelf zeggen: elke dag zetten wij, de vijfhonderd medewerkers van Rochdale, ons in voor onze buurten en voor de mensen die er wonen.

Rochdale organiseerde hiervoor op haar kantoor op 6 februari en op 25 april bijeenkomsten voor actieve leden van alle verschillende bewonerscommissie en huurdersorganisaties.

Draag jij ook je buurt en je buren een warm hart toe? Je kunt je altijd aansluiten bij onze bewonerscommissie of ons laten weten wat jij vind of zelf doet. Samen staan we sterker.