Huuraanpassing door Rochdale per 1 juli 2018

Zoals wettelijk is vastgelegd mogen verhuurder jaarlijks per 1 juli de huurprijzen aanpassen. Daarbij zijn ze aan regels gebonden voor maxima. Rochdale kiest zelf welke huurders ze minder huurverhoging geeft dan wettelijk is toegestaan. Dat is na te lezen op hun website

Rochdale vraagt elk jaar een aantal huurders van de Bewonersraad Rochdale wat ze vinden van de plannen voor de huuraanpassing. Hun commentaar is ook na te lezen.

Ben je van mening dat je huuraanpassing niet klopt dan kun je voor gratis advies en ondersteuning langsgaan op het spreekuur van Stichting WOON. Er is een spreekuur op maandagochtend op IJburg.