Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie: dat is een term uit de Wet op het overleg huurders verhuurder:

In deze wet staat dat als een aantal bewoners samen optrekt en zich inzet voor belangen van de huurders, de verhuurder wettelijk verplicht is informatie met hen te delen en met hen in overleg te gaan.

Als bewonerscommissie kun je samen meer bereiken en de wet bevestigt dat.